Babes in the Wood Out of School - Holiday club - Clwb Gwyliau

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 21/10/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 blynyddoedd a 12 blynyddoedd. Please contact direct for current holiday club vacancies

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 24 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 24 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae'r cylch chwarae yn cynnig gofal 'Cofleidiol' trwy gyfrwng clwb cinio ynghyd â Chlwb Brecwast ac Ar Ôl-Ysgol, yn ogystal â hyn, mae Clwb Gwyliau yn rhedeg.

yn chwarae awyr agored

Dim cost ychwanegol ar gyfer bwyd a diod yn y clybiau ar ôl ysgol a gwyliau.

Yn darparu ar gyfer AAA.

Parcio ar gael.

Yn fodlon cynnig oriau hyblyg i weddu anghenion y rhieni.

Aelod o PPA Cymru a Chlybiau Plant Cymru

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

children aged 3 - 12 yrs


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: gwyliau ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y gwyliau ysgol canlynol:

 • Hanner Tymor y gwanwyn
 • Gwyliau Pasg
 • Hanner Tymor Mai
 • Gwyliau Haf
 • Hanner Tymor yr hydref

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00

  Ein costau

 • £6.30 per Awr
 • £36.50 per Diwrnod - Flexible hours are available upon request

Mae gennym y costau ychwanegol canlynol :

 • £29.35 - Holiday club 7 hours 9.00-4.00pm
 • £24.05 - Holiday club: 6 hours 9.00am -3.00pm
 • £19.10 - Holiday club: half day 8.00-1.00 / 12.30-6.00

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • Langstone Primary School
 • Llanmartin Junior & Infants
 • Ysgol Gymraeg Casnewydd

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Based at Llanmartin Primary School
Llanmartin
NP18 2HBDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad