Hendredenny Holiday Club - Clwb Gwyliau

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 12/08/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 blynyddoedd a 11 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 40 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 40 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

During the school holidays we offer a holiday club Monday to Thursday 8.30 am - 4 pm all holidays except Christmas this can this can be supported by the childcare offer if you are eligible.
cost per day £34

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

We offer the 30 hours scheme and childcare vouchers for the working parents.

Our Holiday club is open to children aged 3years to 11years


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: gwyliau ysgol yn unig. Term time and holiday club offered except Christmas

Rydym are gael yn ystod y gwyliau ysgol canlynol:

  • Hanner Tymor y gwanwyn
  • Gwyliau Pasg
  • Hanner Tymor Mai
  • Gwyliau Haf
  • Hanner Tymor yr hydref

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:30 - 16:00
Dydd Mawrth 08:30 - 16:00
Dydd Mercher 08:30 - 16:00
Dydd Iau 08:30 - 16:00

  Ein costau

  • £34.00 per Diwrnod - We only offer a full day service

10% for siblings.


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Most staff have had training on this.
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
The managers and deputy have completed the new ALN training.
Man tu allan
We have a outside play area offering the childcare a wide range of activities and also forest school
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Hendredenny Park Primary School
Groeswen Drive
Caerphilly
CF83 2BL Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Drysau awtomatig