Julie Rees - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 07/10/2019.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Blackwood.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 3 misoedd a 12 blynyddoedd. Monday full dayBefore and after school pick ups Fleur de lis primary

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae gwarchodwyr plant yn ddarparwyr gofal plant cofrestredig sy'n gweithio yn eu cartrefi eu hun gan ofalu am blant o'u genedigaeth hyd at 12 oed a hynny am fwy na 2 awr y dydd. Gall gwarchodwyr plant gynnig gofal diwrnod llawn neu ofal rhan-amser sy'n cynnwys darpariaeth cyn ac ar ôl ysgol.
(#DechraunDegCBSC #CynnigGofalPlantCBSC #CymorthLleoeddCBSC #DarpariaethGymraegCBSC)

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

My setting is bi lingual, I offer care for children in my home, I help run a welsh playgroup too. I am Level 5 qualified and involved in Healthy Early Years. I care for children from birth to 12, I have have a large flat secured garden and offer a loving, enriching, educational service.
I have some part time spaces Available and offer tax free childcare and Flying start placements.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Pawb yn defnyddio


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 07:15 - 17:30
Dydd Mawrth 07:15 - 17:30
Dydd Mercher 07:15 - 17:30
Dydd Iau 07:15 - 17:30
Dydd Gwener 07:30 - 16:30

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
I use what ever the parent/carer desires
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
I own a very friendly dog
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
I will help children learn English or Welsh and support other languages with help from carers
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Blackwood Primary
  • Cefn Fforest Primary
  • Cefn Primary School
  • Fleur-De-Lys Primary
  • Pengam PrimaryDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Parcio hygyrch