Young Enterprise Wales - North Wales - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Young Enterprise in Wales is dedicated to providing the best business education in schools, colleges and universities in the region. We deliver a variety of Young Enterprise programmes from one day employability workshops to year-long immersive programmes. Our committed team works in partnership with local schools, businesses and volunteers to inspire and equip thousands of young people each year to learn and succeed through enterprise. Together we ensure that young people grow up with the life skills, knowledge and confidence they need to succeed in the changing world of work.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Young Enterprise works in partnership with local schools, businesses and volunteers to inspire and equip thousands of young people each year to learn and succeed through enterprise. Together we ensure that young people grow up with the life skills, knowledge and confidence they need to succeed in the changing world of work.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Cysylltwch am fanylion

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes

Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad