Clwb Canŵio Colwyn - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Gwelwch y safle gwe am fanylion y clwb. Gweithgareddau dwr; canwio,kayaking, paddleboarding.
Rydym yn padlo ar afonydd, llynnoedd ac ar y môr.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Teuluoedd

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Aelodaeth £42 y flwyddyn i deuluoedd, £18 i bobl ifanc, £31 i oedolion unigol, adnewyddir yn flynyddol ar 1 Mai gyda ffi ymuno £10 ychwanegol i aelodau newydd.

Mae aelodaeth yn cynnwys benthyg yr holl offer sydd ei angen i fynd i badlo ac eithrio dillad personol. Benthyg cychod, cymhorthion arnofio, helmed ac ati yn ogystal â sesiynau hyfforddi neu deithiau a gynhelir gennym yn cael eu cynnwys oni bai bod yna ffi i’r clwb fel ffioedd llogi pwll, parcio ac ati yn cael eu trosglwyddo am gost.

Mae sesiynau yn cael eu cynnal yn y pwll drwy’r Hydref a’r Gwanwyn ym Mae Colwyn.

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach. Cysylltwch am fanylion
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes

Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Cysylltwch am fanylion