Cyngor Ieuenctid Conwy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Cyngor Ieuenctid Conwy yn agored i holl bobl ifanc sy’n byw neu’n mynd i’r ysgol yng Nghonwy sydd rhwng 13-25 oed. Mae bod yn aelod yn cael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl ifanc drwy:

• Roi cyfle iddynt gael cyfle i roi barn ar bethau sy’n effeithio arnynt
• Herio’r broses gwneud penderfyniadau o amgylch gwasanaethau sy’n effeithio ar bobol ifanc.
• Datblygu prosiectau o amgylch materion sy’n effeithio ar bobl ifanc.
• Darparu dealltwriaeth well o’r system ddemocrataidd.
• Cynyddu gwybodaeth a hunan-barch pobl ifanc.

Mae yna nifer o gynrychiolwyr ar Gyngor yr Ifanc o wahanol ysgolion uwchradd, colegau a’r Gwasanaeth Ieuenctid.
Os hoffech gymryd rhan neu am wybodaeth bellach, gallwch gysylltu

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Plant a Phobl Ifanc

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? No Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Gwasanaeth Ieuenctid
Blwch Post 1
LL30 9GNCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Dydd Llun - Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm