RNIB Children and Family Services - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

RNIB Cymru is Wales’ largest sight loss organisation. RNIB work with visually impaired children and young people, their families and the professionals who support them to promote good quality education and social experiences.
Direct support services include: Family Support; Early Years; Education; Confidence Building; and Transitions

RNIB covers the whole of Wales. We work with all children and young people who have a visual impairment, including those with multiple disabilities and visual impairment (complex needs)

Additional services are offered by RNIB that will also be useful for families:
Helpline – Our friendly team provide a listening ear and are able to give advice to blind and partially sighted people, carers, friends, relatives and organisations helping people with sight loss.
RNIB Library - Is the largest of its kind in the UK, and it's completely free with over 60,000 items in the collection available in Audio, Braille, Giant Print, Music.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Birth to 25 Year olds - some services go cradle to grave - digital inclusion, RNIB library, emotional support, welfare rights etc.
If you have any questions about the services, support or products available from RNIB our helpline number is 0303 123 9999.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Yes, anyone can contact us directly

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Jones Court
Womanby Street
Cardiff
CF10 1BRDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Dolen glyw
  • Lifft
  • Drysau awtomatig
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Monday to Friday - 9am to 5.00pm (plus weekend activities across Wales).

If you have any questions about the services, support or products available from RNIB you can call our helpline on 0303 123 9999 from 8am - 8pm weekdays and Saturday from 9am - 1pm.