Woodland Bunnies Childcare ( Marianne Marshall) - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 05/07/2023.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Bridgend.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Childminder a home from home childcare provider, care for newborn to 12 year olds. Opening times 7:45am-6pm. Before and after school pick up. I provide early years learning for before nursery setting, forest walks, and fun filled learning for under 3 years, and all after school children gets lots of attention and free play as well as art and craft fun.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

I am a married Mother of 4 children. We are a very welcoming family and understand the needs of children and the parents. I cater to all ages, I do a lot of outdoor play, and free play for children. Each child in my care gets attention and love just like they would at their home. A very home from home experience.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:15 - 19:00
Dydd Mawrth 08:15 - 19:00
Dydd Mercher 08:15 - 19:00
Dydd Iau 08:15 - 19:00
Dydd Gwener 08:15 - 19:00

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Penwythnosau, Nosweithiau, Boreau cynnar

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
We have 2 dogs, a 8 month old welsh sheepdog called Bruno and a 7 year old chihuahua called Alfie.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Tremains Primary School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

  • Please contact for further detailsDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad