Llwybr Teuluol - Cefnogi Dysgwyr Agored i Niwed - Addysg


Beth rydym ni'n ei wneud

Family Pathway works with young people who struggle with learning, including children who are looked after.

Challenges with learning happen for many different reasons. For example, due to trauma, invisible disabilities like dyslexia, ADHD, bullying, mental health difficulties, visual processing disorders, bereavement, living through a pandemic and many more. This impacts our ability to access and develop key skills we need for learning and to function in daily life.

We support individuals to enrich and develop these key skills. This builds confidence, resilience, motivation, productivity, independence, and we make happier life choices. This not only enhances learning, but also provides young people with a strong foundation for adulthood.

Is your child or young person disengaged? Detached? Struggling to achieve desired results or meeting academic expectations?

Family Pathway will work closely with the young person and their family, creating a bespoke plan of support.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Rydym yn gweithio gyda phob dysgwr a theulu.

Pob plentyn yn ystod plentyndod a llencyndod, hyd at eu hugeiniau a all ddod o hyd i ddisgwyliadau a thasgau bob dydd yn anodd, fel:

- Cadw golwg ar amser
-Canolbwyntio ar dasg
-Cychwyn ar dasg
- Agwedd negyddol at ddysgu
-Bylchau yn eu gwybodaeth
-Yn aml yn diflasu ac wedi ymddieithrio
-Yn meddu ar hunan-barch isel ac nid yw'n teimlo'n alluog
-Gallu tynnu'n ôl, yn enwedig ynghylch materion yn ymwneud â'r ysgol
-Gall fynd yn ddig yn hawdd ac yn dechrau dinistrio eitemau personol
-Cynnal perthnasoedd cadarnhaol
-Mynychu ysgol, coleg neu brifysgol
-Cwblhau gwaith cartref, arholiadau, profion, gwaith cwrs
-Sefydliad gartref a gyda gofal personol
-Mae ganddo anghenion heb eu diagnosio

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae'n dibynnu - Our service provides tailored support which is a paid service.

Families needing financial assistance are able to access gifted services upon application.

Please copy this link to see our table of services and costs: https://www.familypathway.co.uk/copy-of-please-get-in-touch-1


All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

This is open to all including via a professional service route.
 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Portland House, 113-116
Bute Street,
Cardiff
CF10 5EQCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Monday to Friday from 9:00am to 7pm