School Improvement And Inclusion - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

The Improvement and Inclusion Service includes:
- Complex Needs Assessment and Liaison Service
- Statutory Assessment Team
- Management of Statements of Special Educational Needs (SEN), including SEN transport
- Management and co-ordination of the difficult to engage pupils including excluded pupils
- Management of young persons employment and performing licences
- Educational Psychology Service
- Safeguarding, Learning Support and Wellbeing Service
- Behaviour and Attendance Service

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children and young people from 0 - 19 years

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Referral From School

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Provincial House
Kendrick Road
Barry
CF63 4RU Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Monday to Thursday 08:30am - 5pm, Friday 8:30am - 4:30pm