TGP Cymru (Prosiect Ffoaduriad a LLoches i Blant a phobl ifanc) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Rhaglen Ffoadur a Lloches Lloches TGP Cymru yn cynnig dull cyfannol ar sail hawliau i gefnogi a grymuso pobl ifanc.

Rydym yn cynnig:

Eiriolaeth broffesiynol, annibynnol, arbenigol
Mentora
Llesiant/cwnsela grŵp
Cyfranogiad
Grŵp ieuenctid Belong
Cynllun Mentora Cymheiriaid
Cyngor ac arweiniad i weithwyr proffesiynol
Hyfforddiant pwrpasol
Tripiau preswyl

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Cymhwysedd:

Oed: 11 i 25
Yn ceisio lloches, â statws ffoadur neu ARE. Yn cynnwys pobl ifanc dan 18 oed ar eu pen eu hunain
O Hong Kong â statws Gwladolyn Prydain (Tramor)

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gellir atgyfeirio dros y ffôn neu ar e-bost i Lee Evans. Lee.Evans@tgpcymru.org.uk Ff: 07957 472070

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Cardiff University Social Science Research Park (SPARK)
Maindy Road
CF24 4HQCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Dydd Llun-Dydd Gwener
9.00am-5.00pm