Helen Jones Child Minding Services - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 14/01/2020.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Bridgend.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Vacancy for after school careVacancy for 9:15am to 2:45pm

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Registered Child Minder

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

0 - 12 year old care

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Both


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. I take approximately 5 weeks holiday per year.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Service Maes yr Haul Primary school ONLY

Dydd Llun 07:15 - 17:30
Dydd Mawrth 07:15 - 17:30
Dydd Mercher 07:15 - 17:30
Dydd Iau 07:15 - 17:30
Dydd Gwener 07:15 - 17:30

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar

  Ein costau

  • £5.00 per Awr
  • £5.00 per Awr
  • £5.50 per Awr
  • £12.00 per Sesiwn - 2 hours
  • £45.00 per Diwrnod - Including 2 snacks and 1 meal
  • £25.00 per Hanner diwrnod - Including a meal and snack

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
I have completed the four modules
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
As above
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
As above
Man tu allan
Secure, safe garden
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
If this is acceptable to parents and the child is learning English to become their main language.
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Maes Yr Haul Broadlands

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
Dulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Parcio hygyrch