Disability, Pregnancy and Parenthood - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae DisabledParent.org.uk yn wefan gan Disability Pregnancy & Parenthood, elusen gofrestredig dan arweiniad ei defnyddwyr sy’n hyrwyddo ymwybyddiaeth a chefnogaeth well i bobl anabl yn ystod beichiogrwydd ac fel rhieni.
Rydym ni’n darparu’r wefan hon fel ffynhonnell gwybodaeth a chymorth i rieni anabl a’u cynghreiriaid proffesiynol. Mae’r wefan hon yn gadael i bobl rannu gwybodaeth drwy ddisgrifio eu profiadau, rhannu enghreifftiau o arfer da, ac adolygu offer a thechnegau addasol. Gallwch ofyn cwestiwn a gaiff ei ateb gan gymuned gynyddol o ddefnyddwyr sy’n dod ag amrywiaeth o wybodaeth a phrofiad. Gallwch helpu pobl eraill drwy ateb cwestiynau, ysgrifennu adolygiadau, a rhannu’ch profiad a’ch syniadau.
Rydym yn cydnabod y rôl bwysig mae pobl fyddar ac anabl yn ei chwarae yn nodi atebion i’w heriau eu hun ac y gall yr atebion hyn fod o fudd i bobl eraill. Mae’r wefan yn cynnig cyfle i rieni anabl a’u cynghreiriaid proffesiynol rannu’r arbenigedd hwnnw yn fwy uniongyrchol ag eraill.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Ein cenhadaeth yw rhoi gwybodaeth a phrofiad cyffredin i bobl fyddar ac anabl, eu teuluoedd a darparwyr gwasanaethau am bob agwedd ar feichiogrwydd, geni plentyn a bod yn rhiant.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhyw un ddefnyddio ein gwefan.

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

106 Muswell Hill Road
London
N10 3JRCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad