Poppykins Daycare Registered Childminder - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 27/11/2018.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Pontyclun.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 6 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 6 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

I currently provide a pick-up and drop-off service for families living in Llanharan, Brynna, Talbot Green, Llantwit Fardre, Church Village, Tonteg and surrounding areas. I aim to provide a happy, secure, safe, friendly, warm and caring home environment, which allows boys and girls to develop and learn about the world through the medium of play developing at their own pace to become confident and caring individuals.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children aged birth to 12 years old

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can use the resource


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 06:30 - 18:30
Dydd Mawrth 06:30 - 18:30
Dydd Mercher 06:30 - 18:30
Dydd Iau 06:30 - 18:30
Dydd Gwener 06:30 - 18:30

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Nosweithiau, Boreau cynnar

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Fully enclosed garden with a cabin and covered outdoor area
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
If parents supply them, then I am happy to use real nappies
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
I have two springer spaniel dogs and two cats
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

  • Llanharan, Llantrisant, Pontyclun, Llantwit Fardre, Church Village, Tonteg, Surrounding AreasCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch