Sally Donovan - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 17/06/2019.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Heath.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 8 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 5 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 5 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

I am a registered childminder with over 18 years childcare experience and have two children. I can provide full and part-time and wrap around care.

Opening hours are 8.00am to 5.00pm, but I can be flexible depending on your needs.

I aim to provide a home from home environment where children can learn through play indoors and out.

Children have the opportunity to be creative with paints, play-dough, sticking and drawing.

They will have access to puzzles, books and lots of toys.

We will visit playgroups, soft play, parks and libraries all of which will support your child's development and learning.

I live walking distance from UHW.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. I can provide wrap around care for nursery/school.

Dydd Llun 08:00 - 17:00
Dydd Mawrth 08:00 - 17:00
Dydd Mercher 08:00 - 17:00
Dydd Iau 08:00 - 17:00
Dydd Gwener 08:00 - 17:00

My opening hours are flexible.

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A large garden with playhouse and outdoor toys.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
If provided by parents
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Birchgrove Primary School
  • Christ The King Primary School
  • Ton-yr-Ywen Primary School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
Dulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch