Oscars @ Kite's Nursery - Clwb ar ôl ysgol

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Nid oes gennym ddyddiad ar gyfer arolwg diweddar i'r adnodd hwn.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Please contact direct for further information

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 82 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 82 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Oscars @ Kite’s Nursery yn cynnig:

Clwb Brecwast (8.00am - 8.50am: £3.50)

Mae opsiwn ar gael i ddechrau am 7am (am bris ychwanegol)

Clwb Ar Ôl Ysgol (3.30pm - 6.00pm: £9.00)

Clwb Gwyliau (8am – 1pm: £17, 1pm – 6pm £15, neu 8am – 6pm £26.50)

Darperir yr holl luniaeth a phrydau.

Brecwast ac ar ôl ysgol o Ysgol Gynradd Santes Fair.

Mae croeso i unrhyw un fynychu'r clwb gwyliau sydd ar agor ar bob diwrnod hyfforddiant mewn swydd/hyfforddiant.

Rydym hefyd yn casglu plant ar ôl ysgol o Ysgol Gynradd Crindau

Mae'r darpariaethau wedi eu cofrestru gyda AGC. Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Oscar's @ Kites yn uniongyrchol.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 07:30 - 18:00
Dydd Mawrth 07:30 - 18:00
Dydd Mercher 07:30 - 18:00
Dydd Iau 07:30 - 18:00
Dydd Gwener 07:30 - 18:00

  Ein costau

  • £11.50 per Sesiwn - 3.30pm -6pm

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Clytha Primary School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

3 Queens Hill Crescent
Gold Tops
Allt-Yr-Yn
NP20 5HH Hygyrchedd yr adeilad