Wizzybug Loan Scheme - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

The Wizzybug Loan Scheme provides FREE fun, powered wheelchairs to disabled children aged 14 months. It's run by the national charity Designability.

Children with conditions such as cerebral palsy, spina bifida and spinal muscular atrophy can learn vital movement skills, independence, spatial awareness and play more easily with their family and friends.

Families can self refer to the scheme by completing an application form on our website.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children from age 14 months who have a disability or condition which limits their ability to walk unaided.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Families self refer by comleting the application form on our website.

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach. Wizzybug is specifically designed for young disabled children from 14 months. Our assessments and handover appointments are all conducted by our fully qualified clinicians.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Royal United Hospital
Combe Park
Bath
BA1 3NGCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Monday 8.30 - 16.30
Tuesday 8.30 - 16.30
Wednesday 8.30 - 16.30
Thursday 8.30 - 16.30
Friday 8.30 - 16.30