Llanishen Village Pre-School Playgroup - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 04/10/2018.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2 blynyddoedd a 5 blynyddoedd. We have vacancies for 2 or more mornings per week.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 32 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 20 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

At Llanishen Village Pre-School Playgroup we aim to provide high quality care that enhances the development, care and education of pre-school children in a safe and stimulating environment.

We have a large outdoor play area where children can play and explore in their outdoor environment.

We are a termly run playgroup offering morning sessions and wrap around care for children attending afternoon nursery at Coed Glas and Christ the King.

If your child is due to attend another nursery/playgroup in the area they are welcome to bring a packed lunch so they are also ready for their afternoon session.

Mid morning snack is included in the cost of the session and we are proud to say we hold a Gold Standard Healthy Eating Award for the fifth year running and scored 5 out of 5 for our last environmental food hygiene inspection.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Playgroups mainly cater for children between the ages 2 and a half to 5 years.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. walkover service is offered for children attending afternoon nursery at Coed Glas or Christ the King

Dydd Llun 09:00 - 12:30
Dydd Mawrth 09:00 - 12:30
Dydd Mercher 09:00 - 12:30
Dydd Iau 09:00 - 12:30
Dydd Gwener 09:00 - 12:30

  Ein costau

  • £20.00 per Awr - £6.00 walkover service
  • £20.00 per Sesiwn - £6.00 walkover service

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
We have a large play area.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Christ The King Primary School
  • Coed Glas C P School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Llanishen Village Nursery
Melbourne Road
Llanishen
CF14 5NH Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch