Cylch Meithrin Ysgol Dewi Sant - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 06/02/2024.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2 blynyddoedd a 11 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 32 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Blynyddoedd Cynnar Cymraeg i blant 2-4 oed - 8.40-3.00
Clwb cymraeg ar ôl ysgol ar gyfer blant derbyn i blant oed ysgol blwyddyn 6 - 3-15.4.30

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

2-4 Blwydd oed meithrin
5-11 blwydd oed ar ol ysgol

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Unrhyw un


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

 • Tymor y gwanwyn
 • Tymor yr hydref
 • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:30 - 16:30
Dydd Mawrth 08:30 - 16:30
Dydd Mercher 08:30 - 16:30
Dydd Iau 08:30 - 16:30
Dydd Gwener 08:30 - 16:30

9-11.30; 9-12.30; 11.30-3.00;12.30-3.00; 9-3.008.40-3.00/8.40-11.30/8.40-12.3015.15-16.30

  Ein costau

 • £5.00 per Awr - 15.15-16.30 -Arôl ysgol (Plant dosbarth Derbyn fynu at Blwyddyn 6 yn unig
 • £12.50 per Sesiwn - sesiwn 2.5 awr
 • £16.50 per Sesiwn - sesiwn 3.5 awr
 • £28.00 per Sesiwn - Drwy'r dydd (9-3.00pm)

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Fully trained ALN/ PCP
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

 • Yn bersonol i safle Ysgol Dewi Sant yn unig

 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Ffordd Rhuddlan
Y Rhyl
LL18 2RE

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ffordd Rhuddlan
Y Rhyl
LL18 2REDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 • Toiledau hygyrch
 • Parcio hygyrch
 • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad
 • Croeso i fwydo ar y fron
 • Cyfleusterau newid babanod