Alison Ingram - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 13/03/2019.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Thornhill.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 6 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

A dedicated childminder who offers a safe environment where children feel secure and happy.

Weekly routine involves topic related craft, messy play, reading books, baking, soft play, toddler groups, local farm and park visits and lots more.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children aged 6 months to 12 years

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can use the resource


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Open term time and school holidays

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Thornhill Primary School

Dydd Llun 07:45 - 17:30
Dydd Mawrth 07:45 - 17:30
Dydd Mercher 07:45 - 17:30
Dydd Iau 07:45 - 17:30
Dydd Gwener 07:45 - 17:30

Can be negotiated

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
I have previously worked with children who have Down Syndrome and Autism
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
One cat and a dog
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
I have successfully looked after two children transitioning from their native tongue to English
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Thornhill Primary School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
Dulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad