Fischy Tunes - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Fischy Music is a Scottish charity writing songs with and for children. A charity founded in 1998. Our Health and Wellbeing songs and resources are inclusive and appropriate for all children regardless of outlook on life or religious belief.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

We work directly with children, locally and nationally, singing, writing and listening to songs in primary schools, faith and community settings
We support adults who work with, or care for children by equipping them with musical resources and appropriate training
We provide online digital musical resources for schools and churches

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can use this resource

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol No Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

4 New Broompark
Edinburgh
EH5 1RSDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad