Danielle Addicott - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 10/02/2012.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Caerphilly.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 misoedd a 12 blynyddoedd. 1 full time 2 part timeAlso before/after school

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 8 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 8 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae gwarchodwyr plant yn ddarparwyr gofal plant cofrestredig sy'n gweithio yn eu cartrefi eu hun gan ofalu am blant o'u genedigaeth hyd at 12 oed a hynny am fwy na 2 awr y dydd. Gall gwarchodwyr plant gynnig gofal diwrnod llawn neu ofal rhan-amser sy'n cynnwys darpariaeth cyn ac ar ôl ysgol.

(#CynnigGofalPlantCBSC)

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

My aim is to provide a service that cares for boys and girls aged 0-12 years in a caring home from home environment.Where children will be able to play and learn through various activities appropriate to their age, culture and stage of development.I offer a wide range of stimulating and educational toys including toys that promote imagination,dressing up and role play.In my setting I also promote a healthy approach to eating with the children and provide cold and hot meals throughout the day.We visit local park's, nature walks regularly.During school holidays we visit animal farms,Ice cream parlours,play centres etc.Which are arranged with parents in advance.
It’s vital that all parents feel comfortable when choosing a childcare setting this is why I offer settling in period tailored to individual child.I feel that looking after children from a home based setting is beneficial to a child’s individual care and development and also means that I can and am working closely with parents.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 06:00 - 18:00
Dydd Mawrth 06:00 - 18:00
Dydd Mercher 06:00 - 18:00
Dydd Iau 06:00 - 18:00
Dydd Gwener 06:00 - 18:00

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Penwythnosau, Nosweithiau, Boreau cynnar

  Ein costau

  • £5.00 per Awr
  • £5.00 per Awr
  • £48.00 per Diwrnod

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Dog
Cats
Rabbits
Sugar gliders
Budgies
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Bedwas Infants
  • Bedwas Junior
  • Machen Primary School
  • St Helens Rc Primary
  • St John Lloyd
  • Wyclif Independent Christian School Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch