Jackie Parker - Bae Colwyn - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 30/04/2019.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Bae Colwyn.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Cysylltwch am fanylion

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Sefydliad cartrefol yn cynnig hwyl ac addysg drwy chwarae. Mae llawer o’n hamser ni’n cael ei dreulio y tu allan ac yn crwydro’r amgylchedd naturiol rydyn ni mor lwcus o’i gael ar stepen ein drws yma yn harddwch Gogledd Cymru.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Plant 0 -12 oed.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Pawb


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Ar gau gwyliau banc

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Cysylltwch am fanylion

Dydd Llun 08:00 - 17:30
Dydd Mawrth 08:00 - 17:30
Dydd Mercher 08:00 - 17:30
Dydd Iau 08:00 - 17:30

  Ein costau

  • £45.00 per Diwrnod - 8-5pm codir ffi o £6 yr awr am unrhyw oriau ychwanegol

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Rhiant yn cyflenwi clytiau
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Dau gi
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Cysylltwch i drafod
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ysgol Bod Alaw

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

  • Cysylltwch am fanylionDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad