MW Sports - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Busnes aml-chwaraeon teuluol yn darparu Gemau, Chwaraeon ac Hyfforddiant Peldroed ar gyfer y gwasanaethau canlynol: Clwb ar Ol Ysgol, Campau Gwyliau Ysgol Hanner Tymor, Partion Penblwydd, Hyfforddiant Peldroed.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Cysylltwch am fanylion

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? No Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes

Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Cysylltwch am fanylion neu gweler tudalen Facebook