Galw heibio a Chwarae Dysgu trwy chwarae: Blaenafon - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Grŵp galw heibio i deuluoedd â phlant cyn oed ysgol. Ffordd wych o gyfarfod pobl Newydd. Dewch i ymuno â ni i chwilio, chwarae, chwarae'n anniben, canu a llawer mwy.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

I deuluoedd gyda phlant 0-4 oed.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes
 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Blaenavon Integrated Children's Centre
Blaenavon Heritage VC Primary School
Blaenavon
NP4 9PTDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

9.30am -10.30am Dydd Mawrth