Babi Actif - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Bydd Babi Actif yn darparu sesiynau mewn lleoliadau / mannau amrywiol ledled Conwy, Sir Fflint Gwynedd ac Ynys Môn, AM DDIM. Yn ystod oes y prosiect rydym yn gobeithio cynnwys teithiau cerdded gyda choets, ffitrwydd rhiant a babi, beicio, loncian, teithiau cerdded gyda sling, dawnsio gyda sling a sesiynau synhwyraidd yn yr awyr agored, gyda’r nod o helpu rhieni newydd i ddod o hyd i weithgaredd awyr agored maen nhw wir yn ei fwynhau. Bydd y pwyslais ar gael hwyl a bod yn iach gyda’ch babi, i osod y blociau adeiladu ar gyfer dyfodol iachach i chi’ch dau.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae Babi Actif nod yw annog teuluoedd sydd â phlant 2 oed ac iau i fod yn actif yn yr awyr agored

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Unrhyw un

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? No Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Llun - Gwener 9-5