Teenscheme - Inclusive Youth Provision - Clwb Gwyliau

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

   Nid yw'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 11 blynyddoedd a 18 blynyddoedd. Please contact Vale People First for details of referral to Teenscheme on:movingonwell@gmail.com


Beth rydym ni'n ei wneud

This provision is referral only.

Families First Inclusive Youth Provision run holiday provision for young people aged 12 to 18 years with learning disabilities and/or physical/sensory impairment. The provision offers informal respite for families during the school holidays, with activities including workshops, arts and crafts, sports, music and trips for young people who live in the Vale of Glamorgan. Teenscheme is funded through the Welsh Governments Families First Funding.
Please bring a packed lunch with a drink and we ask for £5 per day donation if you are able.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Young people who reside in the Vale of Glamorgan aged 12 to 18 years with a diagnosed learning disabilities and/or physical/sensory impairment.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

An "All About Me" Book needs to be completed before attended, this can be arranged by contacting Vale People First directly or through a referral.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: gwyliau ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y gwyliau ysgol canlynol:

  • Hanner Tymor y gwanwyn
  • Gwyliau Pasg
  • Hanner Tymor Mai
  • Gwyliau Haf
  • Hanner Tymor yr hydref

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Mercher 10:00 - 15:00
Dydd Iau 10:00 - 15:00

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Celtic Way
Rhoose
Barry
CF62 3FTCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad