Jayne Wileman - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 31/05/2019.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Whitchurch.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Please contact me for details.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 8 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 8 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

My childcare qualifications includes the CYPOP5, Paediatric First Aid. I am also a qualified teacher post 16.

I will be following the 'Birth to Three Matters'.

I am also qualified in the delivery of basic skills within Mathematics and English.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

My resource is available for all.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can use the resource.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. I offer wrap around care to Whitchurch Nursery, Ton yr Ywen and Birchgrove Primary.

Dydd Llun 07:30 - 18:00
Dydd Mawrth 07:30 - 18:00
Dydd Mercher 07:30 - 18:00
Dydd Iau 07:30 - 18:00
Dydd Gwener 07:30 - 18:00
Dydd Sadwrn 07:30 - 18:00

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Penwythnosau, Nosweithiau, Boreau cynnar

  Ein costau

  • £6.00 per Awr
  • £55.00 per Diwrnod

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A large 70ft garden.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Parents will need to provide the real nappies and liners
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
I have cared for a child whose first language was Hungarian. I work with the parents where specific language is requested.
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Birchgrove Primary School
  • Whitchurch Primary
  • Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch