Anne Redfearn - Bae Cinmel - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 16/01/2020.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Bae Cinmel.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 8 blynyddoedd. Cysylltwch am fanylion

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 6 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 6 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Gwarchodwr Plant Cofrestredig gyda dros 20 mlynedd o brofiad o edrych ar ôl plant 0-8 mlwydd oed. Awyrgylch hapus, catrefol a chyfeillgar, llawer o ddysgu drwy weithgareddau awyr agored.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

English


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Ar gau Gwyliau Banc a pythefnos yn ystod y flwyddyn.

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00

  Ein costau

  • £5.00 per Awr
  • £35.00 per Diwrnod - 8.00am - 5.00pm neu 9.00am - 6.00pm

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Efallai, cysylltwch i drafod.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Cysylltwch am fanylion
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Cysylltwch i drafod
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ysgol Maes Owen
  • Ysgol Y Foryd
  • Cysylltwch am fanylionDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad