Links - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Links provides a safe and supportive space for young people and young carers to improve wellbeing, gain confidence, access community resources and build social networks

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Young people aged 16 - 25

Young carers aged 16 - 25

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Self refer

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes

Dulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Sundays from 1230pm - 4:30pm