John Lynn's Black Belt Martial Arts Academy - Bae Colwyn - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Academi Crefft Ymladd sydd yn cael ei hadnabod yn genedlaethol i addysgu a datblygu. Gwahanol wersi mewn Carati (Karate) ar gyfer oedran 3 - 13. Amrywiaeth o wersi i bobl ifanc/oedolion yn cynnwys dosbarthiadau carate i bobl ifanc/oedolion yn ogystal â dosbarthiadau bocsio i bobl ifanc/oedolion.

Mae hyfforddwyr wedi cael hyfforddiant cymorth cyntaf mewn argyfwng

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Cysylltwch am fanylion

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach. Cysylltwch am fanylion
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

49a Ffordd Abergele
BAE COLWYN
LL29 7RU

 Gallwch ymweld â ni yma:

49a Ffordd Abergele
BAE COLWYN
LL29 7RUDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Gweler gwefan am fanylion.
Ar gau rhai gwyliau banc a pythefnos dros y Nadolig