Conwy Community Riding Centre - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

We are a community riding center providing affordable riding for all. We are a pony club center and also work with the Conwy Gogarth branch of Riding for the Disabled. We are run by volunteers, mainly retired and are working hard to improve our facilities and opportunities for our riders.

Pony Club Centre

There is currently a waiting list for weekend sessions

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

We cater for abled and disabled riders from 5 years upwards. For health and safety reasons we have a weight limit of 12 stone
Children's lessons are at the weekends and adults during the week. Equine Therapy sessions can be booked during the week. We run a popular Ladies morning.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Contact for details

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Open to all

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach. Leaders and side walkers on RDA sessions
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch

 Amserau agor

Daily 9.00am - 5.00pm

RDA sessions - Saturday 10.00am, Wednesday 10.00am and 11.00am