Nicola Whitty - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 18/10/2021.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Canton.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 1 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

I have my BTEC national diploma in nursery nursing and my BTEC first diploma in caring.

I have over 11 years experience as a nanny and over 23 years as a childminder.

I have also done my paediatric first aid, child protection level 1 & 2, fundamentals of food hygiene and OCN Nutrition Course (Level 2).

The Cost per hour for a full time/part time place is £5.50 per hour.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

I child mind children from the ages of 3 months to 12 years of age.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Ysgol Treganna

Dydd Llun 07:30 - 17:00
07:30 - 17:00
Dydd Mawrth 07:30 - 17:00
07:30 - 17:00
Dydd Mercher 07:30 - 17:00
07:30 - 17:00
Dydd Iau 07:30 - 17:00
07:30 - 17:00
Dydd Gwener 07:30 - 17:00

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
Large enclosed garden.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Bilingual families
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ysgol Treganna

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
Dulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch