Friday Rhymetime at Cwmbran Library - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

EVERY Friday at 10.00-10.30am and 11.00-11.30am. Term time only.

A free and fun way for babies and toddlers to develop a love of language and a foundation for learning. Each session lasts about 30 minutes and includes the opportunity to join in with nursery rhymes and action songs with our friendly librarians!

Research shows that these activities can help develop literacy and communication skills in babies and children.Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Parents and carers of babies and preschool children.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone
 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Cwmbran Library
Gwent House
Cwmbran
NP44 1XQCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Lifft
  • Drysau awtomatig
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Fridays 10.00 - 10.30am and 11.00am - 11.30am. Term time only.