Little Acorns Maesteg - Clwb ar ôl ysgol

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 28/01/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 blynyddoedd a 12 blynyddoedd. Please contact setting for details

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 20 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 20 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae clybiau gofal plant y tu allan i’r ysgol yn helpu rhieni sy’n gweithio neu sy’n derbyn hyfforddiant. Maen nhw’n cynnwys clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae dros y gwyliau a gofal cofleidiol ar gyfer plant oedran ysgol.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children 0 - 12 years old


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Please contact setting for details

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 15:30 - 18:00
Dydd Mawrth 15:30 - 18:00
Dydd Mercher 15:30 - 18:00
Dydd Iau 15:30 - 18:00
Dydd Gwener 15:30 - 18:00

  Ein costau

  • £0.00 per Awr - Please contact setting for details

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Please contact setting for details
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Please contact setting for details
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Please contact setting for details
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Please contact setting for details
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Maesteg Comprehensive School
  • Nantyffyllon Primary School
  • Plasnewydd Primary School
  • St. Mary`s & St. Patrick`s
  • Ygg Cynwyd Sant

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

  • Please contact setting for details

 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Llynfi Enterprise Park
Heol Ty Gwyn
Tyle Teg
CF34 0BQDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad