Babes in the Wood Out of School - After School Club - Clwb ar ôl ysgol

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 23/10/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 blynyddoedd a 12 blynyddoedd. Please contact Babes in the Wood in further details on vacancies

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 24 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 24 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae'r cylch chwarae yn cynnig gofal 'Cofleidiol' trwy gyfrwng clwb cinio ynghyd â Chlwb Brecwast ac Ar Ôl-Ysgol, yn ogystal â hyn, mae Clwb Gwyliau yn rhedeg.


Man chwarae awyr agored

Dim cost ychwanegol ar gyfer bwyd a diod yn y clybiau ar ôl ysgol a gwyliau.

Yn darparu ar gyfer AAA.

Parcio ar gael.

Yn fodlon cynnig oriau hyblyg i weddu anghenion y rhieni.

Aelod o PPA Cymru a Chlybiau Plant Cymru

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

children aged 3-12 yrs


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Please contact Babes in the Wood in further details

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Please contact Babes in the Wood in further details

Dydd Llun 08:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00

  Ein costau

  • £13.65 per Sesiwn - One session afterschool club
  • £24.05 per Sesiwn - Holiday club 6 hours
  • £36.50 per Diwrnod - Full day holiday club
  • £19.10 per Diwrnod - 8.00am-1.00pm / 1.00-6.00pm

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Langstone Primary School
  • Llanmartin Junior & Infants
  • Ysgol Gymraeg Casnewydd
  • Please contact Babes in the Wood in further details on drop off/ pick up locations

 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Waltwood Road
Llanmartin
NP18 2HBDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad