Childminding - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 31/08/2022.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  .

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 9 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 9 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

I provide term and non-term childcare for children between the ages of 0-12 years. I aim to provide a safe, secure, happy and nurturing environment in which the children with learn, grow and develop through a range of play opportunities.

I offer drop offs and school pick ups and wrap around care.

I have a range of toys and activities for children and a secure outdoor space for them to play in. I am in walking distance of a local park and a short drive away from another local park. I attend toddler and playgroups with children and also organise fun days out!

I provide a range of meals and snacks for children at an additional cost and can also keep food from your home refrigerated. I have bottles for babies that are sterilized before use, however I do not provide formula.

I am Care Inspectorate Wales registered and have the relevant insurances for myself and driving. I am trained in Safeguarding and Pediatric First Aid.

(#CynnigGofalPlantCBSC)

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

My childminding setting welcomes children between the ages of 0-12 years. I promote equality, diversity and my policies oppose any discrimination on the grounds of race, ethnicity, ability, sex and religion.
I have experience working with Additional Learning Needs children and aim to develop positive partnerships with parents and other professional bodies to ensure I can meet the needs of your child.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 07:30 - 17:30
Dydd Mawrth 07:30 - 17:30
Dydd Mercher 07:30 - 17:30
Dydd Iau 07:30 - 17:30
Dydd Gwener 07:30 - 17:30

  Ein costau

  • £5.00 per Awr - School Holidays (Minimum of 6 hours)
  • £5.00 per Awr - Before and after school
  • £45.00 per Diwrnod
  • £30.00 per Hanner diwrnod - 5 hours 7:30-12:30 or 12:30-5:30

Mae gennym y costau ychwanegol canlynol :

  • £2.00 - Meals
  • £0.50 - Snacks

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
and cloth nappies at parents request.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
1 dog
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Cwrt Rawlin Primary School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
Dulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Parcio hygyrch
  • Croeso i fwydo ar y fron