Conwy Reflections - Cyffordd Llandudno - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn dysgu merched a hogiau o ddwy oed - oedolion i ddysgu dawns ac yna mynd i gystadlaethau ar benwythnosau o Ebrill i Hydref o amgylch Gogledd Cymru. Ffordd dda o gadw'n heini a chyfarfod bobl newydd. Croeso i ddawnswyr newydd a hen.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - £2.00 y sesiwn

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Neuadd Goffa
Penrhos Avenue
CYFFORDD LLANDUDNO
LL31 9EH

 Gallwch ymweld â ni yma:

Neuadd Goffa
Penrhos Avenue
CYFFORDD LLANDUDNO
LL31 9EHDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Dydd Mercher 5.00pm - 7.00pm. Drwy'r flwyddyn.