Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Bodnant Bach Fun Club - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Nid oes gennym ddyddiad ar gyfer arolwg diweddar i'r adnodd hwn.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2 blynyddoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 84 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 84 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Bodnant Bach provides excellent affordable childcare for children aged from 2 years. We offer full day care, wrap around, morning and afternoon sessions within our Foundation Phase environment. The children benefit from a stimulating, well equipped areas both indoors and outdoor. Parents can be assured that their children are receiving quality care from our qualified and experienced team.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Bodnant Bach Fun Club cater for children aged 2-12 years. Bodnant Bach offers childcare to the local community and Bodnant Community School.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 07:30 - 18:00
Dydd Mawrth 07:30 - 18:00
Dydd Mercher 07:30 - 18:00
Dydd Iau 07:30 - 18:00
Dydd Gwener 07:30 - 18:00

  Ein costau

  • £5.00 per Awr
  • £10.00 per Sesiwn - 9.00am -11.00am 1.00pm -3.00pm
  • £34.00 per Diwrnod - 7.30- 6.00
  • £32.50 per Diwrnod - 9.00-6.00
  • £25.00 per Diwrnod - 9.00-3.00
  • £19.00 per Hanner diwrnod - 9.00am - 1.00pm
  • £19.00 per Hanner diwrnod - 1.00pm - 6.00pm

Mae gennym y costau ychwanegol canlynol :

  • £2.20 - school dinner

10% sibling discount available


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
well equipped secure outdoor play space. We also have access to the school grounds
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
We have 2 fish called sponge Bod and Sponge Bach
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ffordd Parc Bodnant
Prestatyn
LL19 9NWDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad