Sgowtiaid a Geidiau Prydain - Cyffordd Llandudno - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

5 - 15 oed.
beavers 5 - 8 oed
wolf cubs 8 - 11 oed
scouts 11 - 15 oed

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - £3.00 yr wythnos. Dim tâl y pen

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

St Michael and All Angels
Glyn Y Marl Road
Cyffordd Llandudno
LL31 9NSCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Nos Llun 5.00pm - 8.30pm

Cysylltwch am fanylion penodol amser cyfarfod pob grŵp oedran

Ar agor gydol y flwyddyn