PLANT - Cefnogaeth Addysg Gartref Conwy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Elusen addysg yn y cartref yw PLANT sydd wedi’i lleoli yn Sir Conwy sy’n cefnogi teuluoedd sy’n addysgu yn y cartref. Rydym yn cynnal grŵp wythnosol yng Nghyffordd Llandudno ar ddydd Llun.
Mae gennym hefyd grŵp Facebook preifat ar gyfer teuluoedd sy'n addysgu yn y cartref yn sir Conwy a'r cyffiniau.
Cysylltwch â ni am y ddolen.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Teuluoedd sydd yn addysgu gartref

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae'n dibynnu - Rhodd wirfoddol o £3.50 i fynychu ein grŵp wythnosol

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Pob teulu sy'n addysgu yn y cartref neu'r rhai sydd eisiau mwy o wybodaeth am addysg yn y cartref.

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach. Mae’r grŵp wythnosol PLANT yn cael ei redeg gan rieni-wirfoddolwyr – mae pob rhiant yn gyfrifol am eu plant eu hunain.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? No

Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Gallwch gysylltu â'n tudalen Facebook neu e-bost unrhyw bryd.
Mae ein grŵp wythnosol yn cyfarfod bob dydd Llun (ac eithrio gwyliau banc) rhwng 11am a 2pm.