Mae Mamau'n Cyfrif Cefnogaeth Cartref Cymunedol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Mothers Matter yn darparu gwasanaeth lle rydym yn mynd allan i rieni yn eu cartref sy'n cael trafferth gydag unigrwydd ac unigedd. Rydym yn cynnal ffurflen asesu anghenion i nodi risgiau ac anghenion. Ein nod yw gweithio gyda mamau a thadau i fynd allan mwy o fewn eu cymunedau a gwneud ffrindiau

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae ein gwasanaeth ar gael i unrhyw un o fewn eu taith magu plant sy’n cael trafferth gyda’u hiechyd meddwl. Gall hyn gynnwys cyn cenhedlu, beichiogrwydd, mabwysiadu, Colli babi, a bod yn rhieni newydd nes bod eu plant yn 5 oed.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

There is a referral pathway and a needs assessment. You can access our referral pathway through mothersmatterreferrals@gmail.com or through our website

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach. Our centre is accessible to anyone with a disability, It is all flat and all doors are accessible. We also have disabled toilets.
    We run classed for mums who have been diagnosed with Autism. We also have work sheets for parents to support their children who are neurodiversity
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

2 River View
Tonypandy
CF40 1QFCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad
  • Croeso i fwydo ar y fron
  • Cyfleusterau newid babanod

 Amserau agor

Our centre is open:
Monday 9-5pm
Tuesday 9-5pm
Wednesday 9-5pm
Thursday 9-5pm
Friday 9.30 - 12pm