Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Rhiwbina Baptist Church Nursery - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 05/12/2017.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 2.5 blynyddoedd a 5 blynyddoedd. We operate a waiting list - children can put their names on the list from 18 months of age. Contact the nursery for details.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 30 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 30 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

As a setting we have always prided ourselves on our home from home environment and excellent relationships, not only among our team but with the families of the children who implicitly trust us with their children.

We demonstrate a commitment to excellence by going above and beyond the national standards by CIW which ensures our children are given the best possible start. We operate a caring environment in which we encourage and stimulate the children in a happy and safe environment.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

We are a sessional daycare nursery operating from 9.00am until 12 noon with an optional wraparound session for children attending Rhiwbeina Primary School afternoon nursery session. Our setting is for children aged 2.5yrs to 5 yrs. All children need to be toilet trained prior to attending our setting.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can use our nursery


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. We offer wraparound care for Rhiwbeina Primary afternoon nursery session at an additional cost

Dydd Llun 09:00 - 12:00
Dydd Mawrth 09:00 - 12:00
Dydd Mercher 09:00 - 12:00
Dydd Iau 09:00 - 12:00
Dydd Gwener 09:00 - 12:00

  Ein costau

  • £15.75 per Awr - Sessional cost

Mae gennym y costau ychwanegol canlynol :

  • £25.00 - Fees for holding places before and during child accessing a place
  • £10.00 - Wraparound additional hour and drop off charge

none


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Children to be toilet trained prior to attending - we have no facilities for changing nappies
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Rhiwbeina Primary School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

  • Drop off to Rhiwbeina Primary afternoon nursery via our Wraparound service

 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Rhiwbina Baptist Church
Lon Ucha
Rhiwbina
CF14 6HL

 Gallwch ymweld â ni yma:

Rhiwbina Baptist Church
Lon Ucha
Rhiwbina
CF14 6HLDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch