Cymryd Rhan - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Cymryd Rhan yn elusen a ffurfiwyd yn 1986 i hyrwyddo a chynorthwyo pobl yng Nghymru sy'n fregus ac o dan anfantais oherwydd eu dysgu a/neu anabledd corfforol, iechyd meddwl neu oedran. Rydyn ni'n cefnogi pobl i fyw eu bywyd yn eu ffordd. Rydym yn cymryd agwedd dryloyw a chynhwysol tuag at y bobl rydym yn eu cefnogi a'u teuluoedd.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Unrhyw un a phawb sydd angen cefnogaeth. We carry out legal and regulated financial examinations to charities with less than £250k per year turnover, and support charities to find efficiencies so that they can invest more money on their core charitable aims. We deliver direct payment care services.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae'n dibynnu - Mae'n dibynnu ar ba fath o gefnogaeth sydd ei angen ar y person. Rydyn ni'n gweithio gyda llawer o bobl sy'n derbyn Taliadau Uniongyrchol fel yna rydyn ni'n teimlo ein bod ni'n uniongyrchol atebol iddyn nhw a'u teuluoedd. Mae contractau preifat yn creu'r dull mwyaf sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac rydym hyd yn oed yn cefnogi pobl sy'n ysgrifennu eu hasesiadau a'u strwythurau eu hunain o gefnogaeth i ni eu dilyn. Un o'n codau diwylliant yw cefnogi'r dinesydd drwy wneud y peth iawn bob amser ar yr amser cywir ac yn y ffordd iawn.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhyw un gysylltu â ni yn uniongyrchol

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach. We provide childcare to child with additional learning needs in Merthyr Tydfil. We are in the process of expanding this by offering more provision.

    We support children with complex needs and also work closely with families outside of the setting on pressures such as employment, finance and healthy living and wellbeing.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Dyddiau gwaith rhwng 9am a 5pm dros y ffôn. Unrhyw bryd drwy e-bost neu drwy ein gwefan.