Katie Beard - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 05/09/2022.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Np11 7pf .

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. 6am-6pmMon-friday

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 1 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 1 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Excellent quality Childminding

(#CynnigGofalPlantCBSC)

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children aged from birth until needed


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Very flexible

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 06:00 - 18:30
Dydd Mawrth 06:00 - 18:30
Dydd Mercher 06:00 - 18:30
Dydd Iau 06:00 - 18:30
Dydd Gwener 06:00 - 18:30

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Fully Trained ALN
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Waunfawr Primary

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

  • NurseryDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Croeso i fwydo ar y fron
  • Cyfleusterau newid babanod