Towyn Fun Club - Clwb ar ôl ysgol

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 04/12/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2 blynyddoedd a 12 blynyddoedd. Cysylltwch am fanylion

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 40 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 40 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Clwb Hwyl Towyn yn cynnig gofal plant ar gyfer Clwb Brecwast, gofal drwy'r dydd ar gyfer plant oedran meithrin, Clwb ar Ol Ysgol a Clwb Gwyliau. Rydym hefyd yn darparu gofal ar gyfer plant 2 oed tan diwedd y diwrnod ysgol. Rydym hefyd yn darparu sesiwn grwp chwarae o 09:00- 11:30 i blant 2-3 oed. Gostyngiad 20% ar gyfer brodyr neu chwiorydd yn mynychu 3 diwrnod neu fwy.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Rydym yn agored i blant rhwng 2 a 12 mlwydd oed, er o ysgolion Y Foryd a Maes Owen y gallwn gasglu a danfon yn unig.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Ar gau gwyliau banc ac un wythnos dros y Nadolig

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Ar gyfer Ysgol Y Foryd

Dydd Llun 15:00 - 18:00
Dydd Mawrth 15:00 - 18:00
Dydd Mercher 15:00 - 18:00
Dydd Iau 15:00 - 18:00
Dydd Gwener 15:00 - 18:00

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
Ardal chwarae caedig ar gael.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Os yw'r rhieni yn darparu
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau'n Deg yn unig
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Mae croeso cynnes i bawb yn y Fun Club
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ysgol Maes Owen
  • Ysgol Y Foryd

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ysgol y Foryd
Morfa Avenue
Rhyl
LL18 5LEDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad