Rainbow Childminding Service (Ewa Wicinska-Nowak) - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 06/02/2020.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  South Glamorgan.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 8 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 8 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Hi, my name is Eva. I am recently registered child minder with CIW and I am also member of Pacey.

I live with my husband Mike and our 10 year old daughter Nadia. We live in Llanishen area of Cardiff. My daughter goes to Coed Glas Primary School. I am very good with children and will give 100% of my attention to your child/children. I am trustworthy, reliable, loyal, responsible and a great loving person.

My first language is Polish but I do use English on daily basis. I live in a specious home with a big garden and variety of toys, games, etc. to suit all ages.

I love getting out and about and regularly visit different toddler groups, parks and libraries.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

My service is open for maximum number of children for whom I care for are 8 children including my own one child under the age of 12 years.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact me directly.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. I offer wrap around care at Coed Glas but don't have any children who attend this school.

Dydd Mawrth 08:00 - 17:00
Dydd Mercher 08:00 - 17:00
Dydd Iau 08:00 - 17:00
Dydd Gwener 08:00 - 17:00

  Ein costau

  • £50.00 per Diwrnod

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
Playground opposite my house plus few more parks nearby.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
I have a dog cockerpoo. Cherry is 3 years old. She is amazing with all my children.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
I looked after 3 years old boy before. He did not know English at all when started coming to my setting. He comes from Hungary.
it was challenging in the beginning but I I coped with everything. After 5 months working together, he was more confident, knew English better (understanding and speaking). His parents were pleased before he left my setting and go to nursery.
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Coed Glas C P School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch