Bridgett Anne Johns - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 03/07/2019.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Cefn glas .

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 5 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 5 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Darparwyr gofal plant yw gwarchodwyr plant sy’n gweithio yn eu cartrefi eu hunain yn gofalu am blant. Maen nhw wedi’u lleoli yn y gymuned.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children 0 - 12years old

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 07:00 - 18:00
06:00 - 06:30
Dydd Mawrth 07:00 - 18:00
06:00 - 06:30
Dydd Mercher 07:00 - 18:00
Dydd Iau 07:00 - 18:00
06:00 - 06:30
Dydd Gwener 07:00 - 18:00
06:00 - 06:30
Dydd Sadwrn 07:00 - 18:00

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Penwythnosau, Boreau cynnar

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Completed sessions in ALN training.
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Completed sessions in ALN training.
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
2 labradors
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Bryntirion Infants
  • Cefn Glas Infants
  • Llangewydd Junior School
  • St Mary's R C Primary School
  • Westward Community centre - please contact for more details Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch