Mochdre Cricket Club - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Mochdre is a family orientated club which strives to build strength through junior development and dedicated coaching at all levels. Contact for details of junior cricket training

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - £40 for a year

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? No Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Blackmarsh Fields
Ffordd Conwy
BAE COLWYN
LL28 5HA

 Gallwch ymweld â ni yma:

Blackmarsh Fields
Ffordd Conwy
BAE COLWYN
LL28 5HA Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Junior training is on Friday evening for all age groups, 6.00pm. This will start mid April 2024.