Gwasanaeth Cerdd Conwy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae'r gwasanaeth yn darparu gwersi a phrofiadau cerddorol ii ddisgyblion yn ystod ac ar ôl ysgol. Mae'r Gwasanaeth Cerdd yn cynnig gwersi wythnosol, gyda ensembles, corau, bandiau a cherddorfeydd yn cyfarfod ar ol ysgol.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Plant a phobl ifanc ysgolion Conwy

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Y gwasanaeth yn rhad ac am ddim i rai sy'n gymwys am ginio ysgol am ddim.

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes

Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Dydd Llun - Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm